hoofding-inleefweek-lede-2016

Leef een week met een beperkt budget. Ga je mee de uitdaging aan? Wie deelneemt, gaat akkoord om zeven dagen met een weekbudget van een persoon in armoede te leven.

Onmogelijk? Teveel gevraagd? Nochtans leeft 1 op 10 inwoners in Vlaanderen  in armoede. Ze knokken elke dag om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

STARTMOMENT VRIJDAG 25 NOVEMBER, 19u30 IN HET RODE KRUIS LOKAAL VAN LEDE  ( Katstraat 14, Lede) : De inleefweek zelf gaat van start op zaterdag 26 november. We geven je op vrijdagavond graag uitleg over hoe alles concreet zal verlopen en welke de spelregels zijn.  Tijdens de week is het mogelijk om via facebook of een dagboek ervaringen bij te houden en uit te wisselen met andere deelnemers.

SLOTMOMENT VRIJDAG 2 DECEMBER, 19u30 IN HET RODE KRUIS LOKAAL VAN LEDE(Katstraat 14, Lede)  : Tijdens het slotmoment bundelen we graag al onze ervaringen.  We gaan er ook in gesprek met mensen die dagelijks in armoede leven.

Wil je dit engagement aangaan of wens je meer info?

info@welzijnsschakelommekeer.org

deelnemende-organisaties

 

Actie 17 oktober: Zie jij de krachten van mensen in armoede?

banner-deelnemende-organisaties

Iedereen van harte welkom! We organiseren deze actie in teken van 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede.  Armoede is een onrecht en onaanvaardbaar!  We willen vandaag denken aan iedereen die het slachtoffer werd van armoede en uitsluiting.

citaat-krachtenmuur-1Zonder betaalbare woning, menswaardig werk, voldoende inkomen, … blijft  armoede een valkuil, een spinnenweb waar mensen in gevangen zitten. Door de besparingen zien de armste gezinnen hun inkomen verder dalen. De kosten van de huur, brandstof, water, energie, onderwijs, kinderopvang, zorg, remgeld voor de specialist,… stijgen.  Alle mensen in armoede gaan er op achteruit.  Meer dan 100.000 gezinnen staan geduldig op een wachtlijst voor een sociale woning. Dat kunnen we niet aanvaarden!

In onze samenleving waar de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt, kunnen we soms heel kritisch en hard zijn voor elkaar. Dingen die we niet kennen, zien we vooral als een gevaar of een bedreiging.  Wat we niet kennen steken we in vakjes.  Mensen in armoede komen spijtig genoeg nog te vaak in het vakje ‘profiteur’ of het vakje ‘wil niet werken’ gerecht… en dat helpt ons geen meter vooruit, integendeel.

Als schooldirectie, zorgleerkracht, hulpverlener, vrijwilliger in een vereniging komen we in contact met gezinnen die in armoede leven.   Vaak zien we vooral de problemen bij deze gezinnen omdat ze uitgesproken aanwezig zijn.  Gezinnen in armoede zitten gevangen in een web van problemen: laag inkomen, slechte huisvesting, problemen met de gezondheid, geen werk, …Problemen die continue aanwezig zijn, zorgen voor negatieve gevoelens van onmacht, verbittering, wantrouwen, schaamte, angst, stress, …  Een logisch gevolg is dat we bij contact met ouders in armoede te maken kunnen hebben met negatief gedrag: uitstellen, kort lontje, alles op tafel smijten, slachtofferrol, …

Al die problemen en de vooroordelen kunnen ervoor zorgen dat we de kracht of de mogelijkheden van mensen onbewust minder of niet meer zien.  We moeten durven verder kijken… We kunnen ook op zoek gaan naar de krachten, talenten, naar de dingen die wel nog lukken bij mensen.   De krachten waarderen en aanspreken is een uitdaging voor iedereen en een vertrekpunt om samen op een positieve manier op weg te gaan.

Werken vanuit de krachten geeft hoop en zorgt voor wederzijds vertrouwen.  Mensen in armoede krijgen het respect dat ze net als iedereen verdienen. Ze zoeken mee, beslissen mee, organiseren mee aan een beter en menswaardiger leven.    Mensen zonder armoede in hun leven, krijgen een positiever beeld.  Vooroordelen kunnen weg vallen.  Reden genoeg om vandaag de krachten in de kijker zetten.

Het idee van onze krachtenmuur is ontstaan vanuit onze oudergroep, een groep van ouders die praten over opvoeding en school.  Begin dit jaar hebben we samen met het CKG Den Boomgaard gewerkt rond positief opvoeden. We zijn 10 keer samengekomen en werden een hechte groep.  Bij de start van iedere bijeenkomst kregen de moeders een complimentje voor hun inspanning rond opvoeding van de kinderen. Ook al voelde dat in het begin wat onwennig,  krachten benoemen werd een van de sterkste punten van de vorming.

De complimentjes uit de oudergroep werden aangevuld met krachten die we verzameld hebben met verschillende partners. Ik som ze even op:

Sint-Martinusschool, Sint-Jozefschool secundair, Sint-Jozef basisschool, De Krekel & De Grasspriet, Stella Matutina college, vrije lagere school Lede, vrije kleuterschool Lede, Sociaal Huis Erpe-Mere, W2 project VDAB Aalst , CKG Den Boomgaard, BIB Erpe-Mere , Welzijnsschakel Lede en Welzijnsschakel ’T Klikt Groot Haaltert.

Samen hebben we meer dan 230 concrete krachten verwerkt in een muur, geen klachtenmuur of klaagmuur maar een krachtenmuur.  Neem straks zeker de tijd om onze krachten te bekijken, te lezen. We willen onze muur nu graag officieel aan jullie voorstellen.

De bedoeling is dat deze muur op tournee gaat. Hij kan opgezet worden in scholen, verenigingen, onthaalruimtes, publieke ruimtes, …  Er is ook een lege muur voorzien. De muur is nooit af en kan aangevuld worden. Wil je een kracht delen? Neem dan gerust een stift.   Met deze muur willen in de toekomst samen met de scholen en hulpverlening verder werken rond armoede vanuit de krachten.

cropped-hoofding.jpg

WORKSHOP TRASHBEATZ

 in teken van actie 17 oktober ” Maak kennis met onze Krachtenmuur!”

IN ONS LOKAAL (Kloosterstraat 7, Mere)
WOENSDAG 5 OKTOBER – 13u30

WORKSHOP VOOR DE KINDEREN (NA DE SOEPBABBEL) – INGANG GRATIS

We krijgen bezoek van een muzikant. Kom je samen met hem muziek maken met afval (emmers, potten, pannen, bilkjes, ketels,..)? We maken samen onze eigen wereldhit! Bekijk alvast eens het filmpje.

Donderdag 13 oktober, 20u Steenberg, geven we een optreden met onze wereldhit op onze actie “Maak kennis met onze krachtenmuur!

Interesse? Laat gerust iets weten!
Info@welzijnsschakelommekeer.org
0479/94.42.71

“Brood én rozen voor iedereen”

cover_brood_en_rozen

“Ik heb het boek in één adem uitgelezen. Zeer goed leesbaar en herkenbaar. Alle OCMW voorzitters, raadsleden en medewerkers zouden het moeten lezen. Zij zouden misschien een nog duidelijker beeld en kijk op armoede en de problemen er rond hebben en krijgen. Ik maak zeker reclame!” (Ilse uit Welzijnsschakel Zomergem)

In een persoonlijk verhaal lees je wat Lieven De Pril mocht ontdekken over armoede(bestrijding) dankzij zijn engagementen bij Welzijnsschakel Ommekeer. Ideaal om lokale beleidsmakers, scholen, verenigingen, hulpverlening, vrijwilligers warm te maken voor de Welzijnsschakel-visie.

Je kan het boek aankopen bij Welzijnsschakel Ommekeer Kloosterstraat 7 Mere of via de uitgeverij (bestellingen@halex.be) of in de boekhandel verkrijgen. Kostprijs: 15 euro.

Op de site www.armoede.org vinden jullie achtergrondinfo, vorming en beeldmateriaal bij het boek. Mong van de Vieze gasten, zijn dochter en vier muzikanten werken aan een zang- en vertelvoorstelling aansluitend bij het boek. Na de grote vakantie is deze klaar. De opbrengst gaat naar Welzijnsschakels vzw.

Inhoudstafel  “Brood én rozen voor iedereen”

Voorwoord door Phara De Aguirre

1- Veel verborgen armoede

2- Gevangen in armoede

3- Een kringloop van gevoeligheden

4- Over vooroordelen

5- Talenten en kansen zien

6- Goede hulpverlening

7- Ontmoeten als methode om armoede te bestrijden

8- Samen armoede stoppen

9 – Meer gelijke kansen

10- Tijd voor een ommekeer

Dankwoord van de auteur

Interessante websites en literatuur
Nawoord Minister Hilde Crevits

 

Tekst achterflap boek:

“Ik kende de statistieken, maar de werkelijkheid,

de gevoelens achter de cijfers kende ik niet. Dat heeft

me doen beseffen hoe vaak we praten over mensen

in armoede en hoe weinig we praten met hen.”

(journaliste Phara De Aguirre)

 

Wist je dat één Vlaming op tien in armoede leeft? Dat is veel.

Toch denken mensen wel eens dat het in hun gemeente niet

voorkomt. Armoede blijft in Vlaanderen meestal verborgen.

In dit boek vertellen mensen die zelf armoede ervaren over de

problemen waarmee ze kampen en de vooroordelen waartegen

ze moeten opboksen. Ook hulpverleners en vrijwilligers doen

hun verhaal. Deze getuigenissen veranderen je kijk op onze

samenleving, op armoede en de oorzaken ervan.

Iedereen kan in dit boek nuttige informatie vinden om

armoede beter te begrijpen en er dus ook beter mee om te gaan.

Een echte aanrader voor wie actief is in de hulpverlening, in de

zorgsector, in het onderwijs of in het verenigingsleven.

 

Lieven De Pril is al dertig jaar actief in de armoede bestrijding.

Hij werkt voor de vzw Welzijnsschakels, die via vrijwillige inzet armoede

aanpakt in de eigen omgeving, samen met de betrokkenen. Hij is ook

vrijwilliger bij Welzijnsschakel Ommekeer in Erpe-Mere. Samen met Guy

Didelez schreef hij het waargebeurde verhaal ‘Ik ben Iemand/Niemand’

(Manteau, 2009). De roman is al aan zijn vierde druk toe. Marleen Merckx

(Simonneke uit ‘Thuis’) bracht op vele plaatsen in Vlaanderen de monoloog

‘Leven in een krabbenmand’, gebaseerd op deze roman.

 

“Leraren zijn vaak de ogen van onze samenleving,

die als eerste signalen van armoede opvangen.

Om deze signalen goed te herkennen, moeten zij eerst

en vooral goed weten waarnaar te kijken. Laat dit

mooie boekje daartoe de ideale voorzet zijn.”

minister Hilde Crevits

 

 

 

Waar willen we naartoe met Welzijnsschakel Ommekeer?

puzzelstuk website

Op onze algemene vergadering hebben stil gestaan rond onze visie en missie. Voor ons heeft iedereen recht op een menswaardig leven! Niemand kiest er voor in armoede te leven. Armoede is vooral een gevolg van hoe we onze samenleving organiseren en is bij gevolg een onrecht. We willen een ommekeer, verandering, in onze samenleving zodat ook mensen in armoede een menswaardig leven kunnen uitbouwen. We zijn een groep van mensen met en zonder armoede-ervaring uit de regio Erpe-Mere die samen op weg gaan om mensen in armoede uit hun isolement te halen en samen te werken aan structurele armoedebestrijding.

Om onze visie en missie concreet gaan toe te passen in de dagelijkse werking willen we bij het uitwerken van een activiteit steeds stil staan rond vier puzzelstukken (de vier puzzelstukken in ons logo).  Willen we werken aan een menswaardig leven voor iedereen, dan moeten de vier puzzelstukken zo veel mogelijk aanwezig zijn in onze activiteit.

Een woordje uitleg bij ieder puzzelstuk :

Mensen samen brengen in groep :  Zorgt de activiteit er voor dat mensen in armoede op een respectvolle,  veilige manier in vertrouwen hun ervaringen met armoede kunnen delen in een groep?

Mensen sterker maken : Zorgt de activiteit er voor dat mensen in armoede kunnen groeien?  Dit kan op verschillende manieren : mee verantwoordelijkheid nemen, mee denken, mee beslissen, nieuwe vaardigheden leren, informeren over rechten, ervaringen met armoede delen, voorstellen tot verandering formuleren, …

Samenwerken met partners/organisaties : Armoede kunnen we met Ommekeer niet alleen aanpakken! Zorgt de activiteit er voor dat we samenwerken met partners/organisaties? De scholen? Het Sociaal Huis? Het Huis van het Kind? Het verenigingsleven? Andere armoedeverenigingen?…

Werken aan verandering (ommekeer) in de samenleving door dialoog : Zorgt deze activiteit er voor dat we met onze ervaringen en voorstellen rond armoede naar buiten komen?  Gaan we in dialoog met het gemeentebestuur? Het OCMW? De scholen? De Vlaamse Overheid (via het Netwerk tegen Armoede)?…

Vorming positieve opvoeding : een succes!

In samenwerking met CKG Den Boomgaard organiseerden we vanaf januari tot eind maart (10 bijeenkomsten) een vorming rond positief opvoeden voor kwetsbare gezinnen. Elk kind verdient een goede kindertijd! Tja… maar hoe doe je dat? maak het maar eens waar als je al veel andere zorgen aan je hoofd hebt.

DSCN9808In totaal namen 14 moeders deel!  We hebben samen gepraat over onze eigen kindertijd.  Die verliep bij de meeste van ons niet onbezorgd. Bij sommigen van ons was thuis niet altijd een veilige en warme omgeving. Sommigen van ons groeiden enkel op bij de mama of grootmoeder, sommigen van ons  kwamen in een instelling terecht. We hebben ook gepraat over onze eigen kinderen en hoe we het vandaag doen.  We zijn soms te hard voor ons zelf.  We denken soms dat we het niet goed doen, terwijl we al héél goed bezig zijn! We stonden stil bij de vier bouwstenen van een goede kindertijd : “liefde en veiligheid”, “nieuwe ervaringen”, “positieve reacties”, “steeds meer verantwoordelijkheid”.

We hebben gewerkt en geoefend rond concrete tips die kunnen zorgen voor een positieve opvoeding en hoe we nog kunnen groeien.

DSCN9813Door over de kinderen te praten met andere moeders zijn we naar elkaar toe gegroeid, werden we sterker, kregen we ook nieuwe tips en ideeën. Een dik compliment voor de moeders en vaders die ondanks de vele zorgen en stress aan hun hoofd alles geven om hun kinderen een goeie kindertijd en kansen voor de toekomst te geven!

We bedanken ook An en Kristine van het CKG voor de zeer goede begeleiding.

HVHK_LOGO_DEF

logos triple P