Is er armoede in Erpe-Mere?

naambordWe krijgen vaak de vraag : “Is armoede wel een probleem in onze gemeente?”. Armoede is ook een feit op het platteland, minder dan in de stad, maar meer verborgen. Er leven mensen in armoede in jouw buurt of straat… Een bewijs daarvan zijn de recente armoede-indicatoren van Erpe-Mere.

Bekijk de cijfers: aantal mensen met schulden, aantal mensen die leven van een een uitkering, aantal geboorten in gezinnen in armoede, aantal leerlingen met een schooltoelage,…

Lees : gemeentelijk rapport armoede-indicatoren Erpe-Mere

Ja, armoede is ook een feit in Erpe-Mere! Ja, we moeten daar allemaal wakker van liggen….

hoofding-inleefweek-lede-2016

Leef een week met een beperkt budget. Ga je mee de uitdaging aan? Wie deelneemt, gaat akkoord om zeven dagen met een weekbudget van een persoon in armoede te leven.

Onmogelijk? Teveel gevraagd? Nochtans leeft 1 op 10 inwoners in Vlaanderen  in armoede. Ze knokken elke dag om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

STARTMOMENT VRIJDAG 25 NOVEMBER, 19u30 IN HET RODE KRUIS LOKAAL VAN LEDE  ( Katstraat 14, Lede) : De inleefweek zelf gaat van start op zaterdag 26 november. We geven je op vrijdagavond graag uitleg over hoe alles concreet zal verlopen en welke de spelregels zijn.  Tijdens de week is het mogelijk om via facebook of een dagboek ervaringen bij te houden en uit te wisselen met andere deelnemers.

SLOTMOMENT VRIJDAG 2 DECEMBER, 19u30 IN HET RODE KRUIS LOKAAL VAN LEDE(Katstraat 14, Lede)  : Tijdens het slotmoment bundelen we graag al onze ervaringen.  We gaan er ook in gesprek met mensen die dagelijks in armoede leven.

Wil je dit engagement aangaan of wens je meer info?

info@welzijnsschakelommekeer.org

deelnemende-organisaties

 

Actie 17 oktober: Zie jij de krachten van mensen in armoede?

banner-deelnemende-organisaties

Iedereen van harte welkom! We organiseren deze actie in teken van 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede.  Armoede is een onrecht en onaanvaardbaar!  We willen vandaag denken aan iedereen die het slachtoffer werd van armoede en uitsluiting.

citaat-krachtenmuur-1Zonder betaalbare woning, menswaardig werk, voldoende inkomen, … blijft  armoede een valkuil, een spinnenweb waar mensen in gevangen zitten. Door de besparingen zien de armste gezinnen hun inkomen verder dalen. De kosten van de huur, brandstof, water, energie, onderwijs, kinderopvang, zorg, remgeld voor de specialist,… stijgen.  Alle mensen in armoede gaan er op achteruit.  Meer dan 100.000 gezinnen staan geduldig op een wachtlijst voor een sociale woning. Dat kunnen we niet aanvaarden!

In onze samenleving waar de kloof tussen rijk en arm steeds groter wordt, kunnen we soms heel kritisch en hard zijn voor elkaar. Dingen die we niet kennen, zien we vooral als een gevaar of een bedreiging.  Wat we niet kennen steken we in vakjes.  Mensen in armoede komen spijtig genoeg nog te vaak in het vakje ‘profiteur’ of het vakje ‘wil niet werken’ gerecht… en dat helpt ons geen meter vooruit, integendeel.

Als schooldirectie, zorgleerkracht, hulpverlener, vrijwilliger in een vereniging komen we in contact met gezinnen die in armoede leven.   Vaak zien we vooral de problemen bij deze gezinnen omdat ze uitgesproken aanwezig zijn.  Gezinnen in armoede zitten gevangen in een web van problemen: laag inkomen, slechte huisvesting, problemen met de gezondheid, geen werk, …Problemen die continue aanwezig zijn, zorgen voor negatieve gevoelens van onmacht, verbittering, wantrouwen, schaamte, angst, stress, …  Een logisch gevolg is dat we bij contact met ouders in armoede te maken kunnen hebben met negatief gedrag: uitstellen, kort lontje, alles op tafel smijten, slachtofferrol, …

Al die problemen en de vooroordelen kunnen ervoor zorgen dat we de kracht of de mogelijkheden van mensen onbewust minder of niet meer zien.  We moeten durven verder kijken… We kunnen ook op zoek gaan naar de krachten, talenten, naar de dingen die wel nog lukken bij mensen.   De krachten waarderen en aanspreken is een uitdaging voor iedereen en een vertrekpunt om samen op een positieve manier op weg te gaan.

Werken vanuit de krachten geeft hoop en zorgt voor wederzijds vertrouwen.  Mensen in armoede krijgen het respect dat ze net als iedereen verdienen. Ze zoeken mee, beslissen mee, organiseren mee aan een beter en menswaardiger leven.    Mensen zonder armoede in hun leven, krijgen een positiever beeld.  Vooroordelen kunnen weg vallen.  Reden genoeg om vandaag de krachten in de kijker zetten.

Het idee van onze krachtenmuur is ontstaan vanuit onze oudergroep, een groep van ouders die praten over opvoeding en school.  Begin dit jaar hebben we samen met het CKG Den Boomgaard gewerkt rond positief opvoeden. We zijn 10 keer samengekomen en werden een hechte groep.  Bij de start van iedere bijeenkomst kregen de moeders een complimentje voor hun inspanning rond opvoeding van de kinderen. Ook al voelde dat in het begin wat onwennig,  krachten benoemen werd een van de sterkste punten van de vorming.

De complimentjes uit de oudergroep werden aangevuld met krachten die we verzameld hebben met verschillende partners. Ik som ze even op:

Sint-Martinusschool, Sint-Jozefschool secundair, Sint-Jozef basisschool, De Krekel & De Grasspriet, Stella Matutina college, vrije lagere school Lede, vrije kleuterschool Lede, Sociaal Huis Erpe-Mere, W2 project VDAB Aalst , CKG Den Boomgaard, BIB Erpe-Mere , Welzijnsschakel Lede en Welzijnsschakel ’T Klikt Groot Haaltert.

Samen hebben we meer dan 230 concrete krachten verwerkt in een muur, geen klachtenmuur of klaagmuur maar een krachtenmuur.  Neem straks zeker de tijd om onze krachten te bekijken, te lezen. We willen onze muur nu graag officieel aan jullie voorstellen.

De bedoeling is dat deze muur op tournee gaat. Hij kan opgezet worden in scholen, verenigingen, onthaalruimtes, publieke ruimtes, …  Er is ook een lege muur voorzien. De muur is nooit af en kan aangevuld worden. Wil je een kracht delen? Neem dan gerust een stift.   Met deze muur willen in de toekomst samen met de scholen en hulpverlening verder werken rond armoede vanuit de krachten.

cropped-hoofding.jpg

WORKSHOP TRASHBEATZ

 in teken van actie 17 oktober ” Maak kennis met onze Krachtenmuur!”

IN ONS LOKAAL (Kloosterstraat 7, Mere)
WOENSDAG 5 OKTOBER – 13u30

WORKSHOP VOOR DE KINDEREN (NA DE SOEPBABBEL) – INGANG GRATIS

We krijgen bezoek van een muzikant. Kom je samen met hem muziek maken met afval (emmers, potten, pannen, bilkjes, ketels,..)? We maken samen onze eigen wereldhit! Bekijk alvast eens het filmpje.

Donderdag 13 oktober, 20u Steenberg, geven we een optreden met onze wereldhit op onze actie “Maak kennis met onze krachtenmuur!

Interesse? Laat gerust iets weten!
Info@welzijnsschakelommekeer.org
0479/94.42.71

“Brood én rozen voor iedereen”

cover_brood_en_rozen

“Ik heb het boek in één adem uitgelezen. Zeer goed leesbaar en herkenbaar. Alle OCMW voorzitters, raadsleden en medewerkers zouden het moeten lezen. Zij zouden misschien een nog duidelijker beeld en kijk op armoede en de problemen er rond hebben en krijgen. Ik maak zeker reclame!” (Ilse uit Welzijnsschakel Zomergem)

In een persoonlijk verhaal lees je wat Lieven De Pril mocht ontdekken over armoede(bestrijding) dankzij zijn engagementen bij Welzijnsschakel Ommekeer. Ideaal om lokale beleidsmakers, scholen, verenigingen, hulpverlening, vrijwilligers warm te maken voor de Welzijnsschakel-visie.

Je kan het boek aankopen bij Welzijnsschakel Ommekeer Kloosterstraat 7 Mere of via de uitgeverij (bestellingen@halex.be) of in de boekhandel verkrijgen. Kostprijs: 15 euro.

Op de site www.armoede.org vinden jullie achtergrondinfo, vorming en beeldmateriaal bij het boek. Mong van de Vieze gasten, zijn dochter en vier muzikanten werken aan een zang- en vertelvoorstelling aansluitend bij het boek. Na de grote vakantie is deze klaar. De opbrengst gaat naar Welzijnsschakels vzw.

Inhoudstafel  “Brood én rozen voor iedereen”

Voorwoord door Phara De Aguirre

1- Veel verborgen armoede

2- Gevangen in armoede

3- Een kringloop van gevoeligheden

4- Over vooroordelen

5- Talenten en kansen zien

6- Goede hulpverlening

7- Ontmoeten als methode om armoede te bestrijden

8- Samen armoede stoppen

9 – Meer gelijke kansen

10- Tijd voor een ommekeer

Dankwoord van de auteur

Interessante websites en literatuur
Nawoord Minister Hilde Crevits

 

Tekst achterflap boek:

“Ik kende de statistieken, maar de werkelijkheid,

de gevoelens achter de cijfers kende ik niet. Dat heeft

me doen beseffen hoe vaak we praten over mensen

in armoede en hoe weinig we praten met hen.”

(journaliste Phara De Aguirre)

 

Wist je dat één Vlaming op tien in armoede leeft? Dat is veel.

Toch denken mensen wel eens dat het in hun gemeente niet

voorkomt. Armoede blijft in Vlaanderen meestal verborgen.

In dit boek vertellen mensen die zelf armoede ervaren over de

problemen waarmee ze kampen en de vooroordelen waartegen

ze moeten opboksen. Ook hulpverleners en vrijwilligers doen

hun verhaal. Deze getuigenissen veranderen je kijk op onze

samenleving, op armoede en de oorzaken ervan.

Iedereen kan in dit boek nuttige informatie vinden om

armoede beter te begrijpen en er dus ook beter mee om te gaan.

Een echte aanrader voor wie actief is in de hulpverlening, in de

zorgsector, in het onderwijs of in het verenigingsleven.

 

Lieven De Pril is al dertig jaar actief in de armoede bestrijding.

Hij werkt voor de vzw Welzijnsschakels, die via vrijwillige inzet armoede

aanpakt in de eigen omgeving, samen met de betrokkenen. Hij is ook

vrijwilliger bij Welzijnsschakel Ommekeer in Erpe-Mere. Samen met Guy

Didelez schreef hij het waargebeurde verhaal ‘Ik ben Iemand/Niemand’

(Manteau, 2009). De roman is al aan zijn vierde druk toe. Marleen Merckx

(Simonneke uit ‘Thuis’) bracht op vele plaatsen in Vlaanderen de monoloog

‘Leven in een krabbenmand’, gebaseerd op deze roman.

 

“Leraren zijn vaak de ogen van onze samenleving,

die als eerste signalen van armoede opvangen.

Om deze signalen goed te herkennen, moeten zij eerst

en vooral goed weten waarnaar te kijken. Laat dit

mooie boekje daartoe de ideale voorzet zijn.”

minister Hilde Crevits